בנקאות מימון ופיננסים

למשרד התמחות ומוניטין רבי שנים בטיפול בעסקאות מימון ובנקאות מגוונות, מורכבות ולעתים סבוכות, הכוללות גם היבטים של יצירת בטוחות והקצאת ניירות-ערך לגוף המממן (לרבות ניירות-ערך המירים, כגון אופציות ואג"ח להמרה). בין היתר, למשרד יש ניסיון רב שנים בליווי בנק גדול בעסקאות מימון רבות, ובכלל זאת עסקאות של היחידה למימון סטרט-אפ של הבנר. במסגרת זאת ניתן למנות, בין היתר:

 • העמדת מימונים בנקאיים לחברות הייטק
 • עסקאות למימון רכישת שליטה בחברות ציבוריות ואחרות
 • הקמת בנק אינטרנטי
 • הקמת חברת ביטוח אינטרנטית
 • עסקאות למימון משותף/co-lending והסכמים בין מלווים (inter-creditor)
 • מימון חייבים (AR Financing)
 • עסקאות למימון פרויקטים הנדסיים-תעשייתיים, ובכלל זאת מימון במסגרת פרוטוקולי שיתוף פעולה בין-מדינתיים ועסקאות במעורבות חברות לביטוח סיכוני סחר חוץ
 • ייצוג לקוחות בעסקאות מימון מול תאגידים בנקאיים וגופי מימון, בארץ ובחו"ל
 • עסקאות בניירות ערך ונגזרות
 • עסקאות ליסינג תפעולי של ציוד תעשייתי
 • עסקאות מימון של קרנות מנוף וקרנות בערבות מדינה
 • עסקאות להשלמת הון עצמי לפרויקטי בניה
 • הלוואות של יצרנים ללקוחות למימון רכישת ציוד המיועד לייצור עבור אותם לקוחות
 • עסקאות למימון חברות באמצעות/סיוע בעלי מניות

 

למשרד יש התמחות בטיפול בכל ההיבטים הקשורים לעסקאות מימון לאחר חתימתן, ובכלל זאת: טיפול בגורמים בקשיים ומצבים של חדלות פרעון, לרבות הסדרי חוב ומכירת חובות; וניהול סכסוכים והליכים בתחום חברות בקשיים וחדלות פירעון (ובכלל זאת הליכי פירוק, כינוס נכסים, ועוד) – ראו גם בפרק "התדיינות (ליטיגציה)".