העסקה ופרישה של נושאי משרה בכירים

המשרד מטפל באופן קבוע בייצוג, הן של נושאי משרה והן של חברות, בהסכמי העסקה ובהסדרי פרישה, וכן בניהול ליטיגציה הקשורה לנושאים אלו. טיפול זה ניתן גם בהתקשרויות מול מוסדות פיננסיים ובנקים, קרנות, חברות ציבוריות, חברות היי-טק, חברות אנרגיה ותעשייה, וכולל בין היתר את התחומים הבאים:

  • תוכניות תמרוץ בכללן תוכניות למתן ני"ע/ESOP
  • הסדרי בונוסים
  • הסדרי פנסיה, זכויות סוציאליות וצבירת זכויות
  • סודיות, אי תחרות ו-Non-solicitation
  • זכויות בקניין רוחני