מיזוגים ורכישות, ניירות ערך ודיני חברות

למשרד ידע וניסיון מעמיקים וארוכי שנים בתחום המיזוגים והרכישות. המשרד טיפל ומטפל במגוון רחב של עסקאות מיזוגים ורכישות (הן של חברות והן של כנסים ופעילויות) בכל תחומי המסחר והתעשיה, ובכלל זאת רכישת ומכירת חברות (באופן מלא או חלקי), הצעות רכש ורכישת/מכירת פעילות, בארץ ובחו"ל. בין היתר, המשרד טיפל בעסקאות הבאות:

 • מכירת כל נכסי אמרז רומניה (לרבות טיפול בקבלת היתר הממונה על הגבלים עיסקיים ברומניה)
 • רכישת חברת דפי זהב ע"י הקרן האוסטרלית בבקוק אנד בראון Babcock & Brown, וכן מכירת אחזקות הקרן בדפי זהב לגופים מוסדיים בישראל
 • מכירת פעילות הקרטון הגלי של אורדע פרינט תעשיות בע"מ לחברת עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ
 • רכישת השליטה בחברה הציבורית פלסטרו מערכות השקיה בע"מ ע"י קבוצת גנדל האוסטרלית (לרבות טיפול במימון הבנקאי לעסקה)
 • טיפול בעסקת לרכישת שליטה משותפת בגלקון בקרים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
 • רכישה ע"י גלקון בקרים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, של כל פעילותה של חברה אמריקאית בשם Cyber-Rain, Inc. בתחום של תכנון, ייצור, שיווק ומכירת מוצרי השקייה חכמים

 

בנוסף, המשרד מעניק טיפול מקיף ושוטף ("one stop shop") לשורה של חברות ציבורית ופרטיות (חלקן הפכו בטיפול המשרד פרטיות מציבוריות). טיפול זה כולל, בין היתר, את כל ההיבטים הקשורים לתחומי דיני חברות, הממשל התאגידי, שוקי הון וניירות ערך ומזכירות חברה, ובכלל זאת:

 • הצעות רכש
 • עסקאות בעלי עניין
 • מחיקת חברות ממסחר
 • גיוסי הון (לרבות הכנת PPMs)
 • תגמול בכירים ונושאי משרה
 • דיווחים לרשויות (לרבות דוחות תקופתיים ומיידיים)
 • טיפול בסכסוכים בתחומים הנ"ל – ראו גם בפרק "התדיינות (ליטיגציה)"

 

המשרד טיפל ומטפל גם בעסקאות בתחומי הון סיכון וניירות ערך. זאת, הן מצד מקבלי המימון, והן (ובעיקר) מצד הגורמים המממנים – מוסדיים, קרנות, וגורמים עסקיים פרטיים – מהארץ ומחו"ל. עסקאות אלה כוללות, בין היתר:

 • עסקאות השקעה
 • עסקאות Venture Lending
 • הלוואות המירות/אג"ח להמרה
 • אופציות
 • תוכניות תמרוץ (Incentive Plans) להקצאת ניירות ערך לעובדים, נושאי משרה, יועצים ועוד, לרבות הטיפול מול הנאמנים, הכנת הסכמי הקצאה, ליווי בביצוע ההקצאות עפ"י התוכנית; ועוד.