פרויקטים

המשרד מתמחה בליווי משפטי מקיף של פרויקטים רחבי היקף בישראל ובחו"ל. טיפול זה כולל את כל שלבי הפרויקט, לרבות:

 • התקשרות בעסקאות עם מזמין העבודה, קבלנים וקבלני-משנה, ספקים ויועצים
 • ניהול מכרזים, ובכלל זאת הכנת בקשה לקבלת הצעות/מידע (RFP/RFQ) וניהול ההליך לבחירה בהצעה הזוכה
 • עסקאות למימון הפרויקט
 • טיפול בהיבטי ביטוח
 • עובדים
 • טיפול מול רשויות, לרבות מכס, קבלת היתרי עבודה למומחים מחו"ל ועוד
 • ניהול התדיינויות ביחס לפרויקטים; ועוד

 

במסגרת הפרויקטים הנ"ל בשנים האחרונות, שכל אחד מהם היקפו מאות מיליוני דולרים, ניתן למנות את הפרויקטים הבאים:

 • פרויקטים להקמת מפעלי סמיקונדקטור המובילים בישראל
 • פרויקט התקנת מערכות קירור במחלבות
 • הקמת/שיפוץ תחנות-כוח בחו"ל
 • הקמת מפעל לייצור קרונות רכבת בחו"ל
 • הקמת מפעל לסיבים אופטיים בחו"ל
 • הקמת מתקנים ובינוי בבסיסי חיל-האוויר בישראל (עבור צבא ארה"ב)
 • הקמת פרויקט לאנרגיה סולארית
 • שיפוץ בתי הזיקוק באשדוד
 • הקמת נמלי ים חדשים בחיפה ובאשדוד
 • הקמת תחנת כוח מופעלת גז טבעי במישור רותם
 • הקמת תחנת כוח מופעלת גז טבעי בבאר טוביה
 • הקמת תחנות כוח (בטכנולוגית אגירה שאובה) בגלבוע ובמנרה
 • הקמת תחנת כוח במפעלי ים המלח
 • פרויקטים בתחום המים באתיופיה, חוף השנהב ומונגוליה
 • פרויקט להקמת מפעל אמוניה בנגב; ועוד.