המשרד ייצג בהצלחה את לקוחת המשרד (אופיר טורס) בביהמ"ש העליון בזכייתה בפסיקה הכוללת קביעות עקרוניות שאין לקיים הליכים מוקדמים לאחר חלוף המועד ולאחר שהוצגו מסמכים ופרטים מהותיים

משרדנו ייצג את חברת אופיר טורס בהליך שהתנהל בביהמ"ש העליון (רע"א 8113/14) וקיבל את טענתה שחלף המועד לניהול הליכים מקדמיים בין היתר בהתחשב בכך שעם הגשת התביעה הוגשו בקשות לעיקולים עם תצהירים מפורטים ומסמכים רבים.