המשרד זכה בתביעת בעלי מניות נגד חברת דן – ביהמ"ש העליון אישר את פסק דין ביהמ"ש המחוזי שאישר את פסק הבוררות שניתן לטובת בעלי המניות

בהמשך לזכייה בביהמ"ש המחוזי ובבוררות, המשרד ייצג בהצלחה את התובעים גם בביהמ"ש העליון אשר אישר את פסק דין ביהמ"ש המחוזי ואת פסק הבוררות שהורה להשיב לתובעים (לקוחות המשרד) את המניות שהעבירו לדן ואת הדיבידנדים בגין המניות. למידע נוסף לחץ כאן.