המשרד ייצג בהצלחה את חברת גבעת הפרחים בזכייתה בפס"ד עקרוני בביהמ"ש המחוזי שכלל מספר קביעות על זכויות בעלי מניות ובעלי זכויות וברכוש המיועד לציבור ולדיירים

המשרד ייצג בהצלחה את חברת גבעת הפרחים (לקוחת המשרד ובעלת המקרקעין בשכונת גבעת הפרחים בהרצליה) בזכייתה בפס"ד ביהמ"ש המחוזי שדחה תביעה שהוגשה ע"י בעל מניות וזכויות. פסה"ד כלל מספר קביעות עקרוניות על זכויות בעלי מניות ובעלי זכויות וברכוש המיועד לציבור ולדיירים.