המשרד ייצג בהצלחה את קבוצת אורן בביהמ"ש העליון (ולפני כן בביהמ"ש המחוזי) בזכייתה בפס"ד שקבע את זכותה לממש נכס נדל"ן (פנטהאוס) בפרוייקט בהרצליה.

המשרד ייצג בהצלחה את קבוצת אורן בביהמ"ש העליון (ולפני כן בביהמ"ש המחוזי) בזכייתה בפס"ד שקבע את זכותה לממש נכס נדל"ן (פנטהאוס) בפרוייקט בהרצליה.