זכייה בפס"ד בביהמ"ש המחוזי (ולפני כן בביהמ"ש השלום) שהורה להשיב לקבוצת מלכה (לקוחות המשרד) החזרי מס וכספי ניכויים שניטלו ממנה

המשרד ייצג בהצלחה את קבוצת מלכה (לקוחות המשרד) בביהמ"ש המחוזי (ולפני כן בביהמ"ש השלום) בזכייתם בפסק דין על נטילת החזרי מס וכספי ניכויים השייכים לקבוצת מלכה. פסק הדין הורה לנתבעים (בעלי משרד להנהלת וראיית חשבונות) להשיב לקבוצת מלכה את החזרי המס וכספי הניכויים שניטלו ממנה.