זכייה בפס"ד בביהמ"ש העליון שאישר את קבוצת אורן (לקוחות המשרד) כבעלי שעבוד בפרויקט נדל"ן בהרצליה וזכותם לממשו באמצעות כונס נכסים

משרדנו ייצג בהצלחה בביהמ"ש העליון (ולפני כן בביהמ"ש המחוזי) את קבוצת אורן (לקוחות המשרד) בקבלת פסק דין לטובת אורן שאישר את אורן כבעלי שעבוד בפרוייקט נדל"ן בהרצליה וזכותם לממשו באמצעות כונס נכסים.