זכייה בפס"ד בביהמ"ש העליון שדחה ערעור על זכייה בתחרות בין שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד שיכון ובינוי

בפס"ד מ-25.8.2020, בית המשפט העליון קיבל את טיעוני משרדנו (בשם לקוח המשרד – מר אילן ורדניקוב) ואישר את זכיית ורדניקוב (שנקבעה בהחלטה עקרונית של ביהמ"ש המחוזי בת"א) בתחרות בין שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית נגד שיכון ובינוי. בהחלטתו העקרונית הנ"ל, ביהמ"ש המחוזי קבע שיש להעדיף את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית (המאוחרת בזמן) שמשרדנו הגיש (בשם לקוח המשרד) נגד שיכון ובינוי, על פני בקשה קודמת בזמן שהוגשה ע"י מבקש ועורכי דין אחרים. זאת, תוך העדפת היסודיות של הבקשה שהוגשה ע"י משרדנו שגם הוסיפה נדבך מהותי, על פני בקשה קודמת בזמן שהוגשה במהירות. למידע נוסף לחץ כאן או כאן.