זכייה בפס"ד בביהמ"ש העליון, שהפך החלטה של ביהמ"ש המחוזי והורה על גילוי מידע על דירות בבניין סמוך, בהיותו רלבנטי לסעד של אכיפה בקירוב

משרדנו ייצג בהצלחה רוכשת של דירה בפרויקט יוקרה בתל-אביב, שעתרה בין היתר לקבלת מידע על דירות בבניין סמוך במסגרת תביעתה לקבלת סעד של אכיפה בקירוב (להחלפת הדירה שנמסרה לה בדירה אחרת הדומה לה בקירוב). ביהמ"ש המחוזי הגביל את מסירת המידע רק לבניין בו נמצאת הדירה שנמסרה. ביהמ"ש העליון קיבל את הערעור שהוגש באמצעות משרדנו, הפך את החלטת ביהמ"ש המחוזי, וקבע שגם דירות בבניין סמוך יכולות להיות רלבנטיות לסעד של אכיפה בקירוב.