זכייה בפס"ד בביהמ"ש העליון שקבע הלכה חדשנית המאפשרת הגשת תביעה לפיצויים כנגד בעל דין בגין שימוש לרעה בהליכי משפט

משרדנו ייצג בהצלחה את קבוצת אורן בזכייתה בפסק דין בביהמ"ש העליון שקבע הלכה חדשנית ובתוך כך זיכה את קבוצת אורן בסכום כספי של כ-5 מיליון ש"ח. הגם שזכיית אורן בפס"ד בימה"ש העליון נקבעה פה אחד, ביהמ"ש העליון קבע, בדעת רוב, הלכה חדשנית מכוח סעיפים 39 ו- 61(ב) לחוק החוזים, המאפשרת הגשת תביעה לפיצויים כנגד בעל דין, לרבות אורגן של תאגיד, בגין שימוש לרעה בהליכי משפט. למידע נוסף לחץ כאן.