זכייה בפס"ד בבימ"ש מחוזי מרכז שקבע את זכותה של חברה ציבורית שמכרה נכס מקרקעין לקבל כספים שהופקדו בנאמנות

משרדנו ייצג בהצלחה חברה ציבורית שזכתה בפס"ד בביהמ"ש המחוזי מרכז וקבע שהיא, כמוכרת בהסכם מכר מקרקעין, זכאית לכספי נאמנות שהופקדו לשם קבלת אישור להעברת זכויות. פסה"ד קבע שנוכח הגדרת האישור להעברת זכויות בהסכם המכר, די היה בהצגת אישור על תשלום ארנונה והיטל השבחה, כדי לענות לתנאי של אישור העברת זכויות עפ"י אותו הסכם מכר מקרקעין, ולשחרר לחברה את כספי הנאמנות שהוחזקו לטובתה.