זכייה בפס"ד בעתירה מנהלית נגד עיריית ראשון לציון, שביטל חיוב בהיקף משמעותי בגין היטלי פיתוח, סלילה ומדרכות

משרדנו ייצג בהצלחה את קבוצת אמרז בזכייה בפס"ד בעתירה מנהלית נגד עירית ראשון לציון בביהמ"ש המחוזי מרכז. פסה"ד ביטל חיוב בסכומים משמעותיים שהטילה העירייה בגין היטלי פיתוח, סלילה ומדרכות. בכלל זה פסה"ד קיבל את טענות קבוצת אמרז לשיהוי של עירית ראשון לציון.