זכייה בפס"ד עקרוני בביהמ"ש העליון שקבע מהן הזיקות של "בן מקום" לזכאות להקצאת מגרש במושב

משרדנו ייצג בהצלחה בביהמ"ש העליון (ע"א 4127/95 זלקינד יעל נ. מושב בית זית) את המערערת שזכתה בהקצאת מגרש במושב בית זית. בפסק דין עקרוני שנתן ושקיבל את טענות המערערת, ביהמ"ש העליון קבע מהן הזיקות של "בן מקום", מרכז החיים ומקום המגורים, בקבעו שהמערערת זכאית להקצאת מגרש במושב בית זית.