זכייה בפס"ד של ביהמ"ש העליון שמחק על הסף ערעור שהוגש נגד קבוצת אורן (לקוחות המשרד)

בפסק דינו מ-19.1.2018 (ע"א 3447/17), ביהמ"ש העליון קיבל את טענות קבוצת אורן (לקוחות המשרד) ומחק על הסף ערעור שהוגש על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א.