זכייה בפס"ד של ביהמ"ש העליון שקיבל ערעור ואת טענות קבוצת אורן (לקוחות המשרד) כשאישר את זכויותיהם בנכס נדל"ן רב ערך

בפסק דינו מ-26.6.2017 (עע"מ 2377/16), ביהמ"ש העליון קיבל ערעור הוגש על פסק דין ביהמ"ש המחוזי בת"א, ובין היתר אישר את זכויות הבעלות של אורן (לקוחות המשרד) על נכס נדל"ן מסחרי רב ערך.