זכייה בפסקי דין בביהמ"ש העליון וביהמ"ש המחוזי בתביעת כונס נכסים נגד עירית לוד לנוכח קדימותה של המחאת זכות על דרך השעבוד על זכויות צדדי ג'

משרדנו ייצג בהצלחה כונס נכסים בתביעה נגד עירית לוד שהתעלמה מהמחאת זכות רשומה על דרך השעבוד על זכויות צדדי ג' וטענה "פרעתי" בתשלום לצדדים אחרים. בפסקי דין של ביהמ"ש העליון וביהמ"ש המחוזי, עירית לוד חויבה לשלם לכונס הנכסים מיליוני ₪.