זכייה בפסק בוררות שדחה תביעה שהוגשה נגד קבוצת ברן וחברת נספן ע"י נושא משרה לשעבר בנספן, בדרישה לתשלום בונוסים בהיקף של מיליוני ש"ח

משרדנו ייצג בהצלחה את קבוצת ברן בע"מ ואת חברת נספן בע"מ (מקבוצת אמות) בתביעה שהוגשה כנגדן (ונדחתה לחלוטין) מצד נושא משרה לשעבר בנספן. עיקר התביעה הייתה דרישת נושא המשרה לבונוסים בהיקף של מיליוני ₪, בטענה כי עליית שווי הנדלן בדוחות הכספיים של נספן עקב שינוי השיטה החשבונאית (מעבר ל – IFRS שווי הוגן) יצרה רווח המזכה בבונוס. הדיון בתביעה כלל דיון בנושאים מורכבים בתחומי חוזים, תאגידים, הגבלים עסקיים, חובות אמון של נושא משרה, חשבונאות והערכות שווי. לאחר הליך בוררות מעמיק וממושך של כ-9 שנים בפני שני בוררים, ובכלל זה דיון בחוות דעת של מומחים ושמאים, התקבל פסק בוררות מקיף (כב' השופט בדימוס אבי זמיר) שדחה את התביעה כנגד קבוצת ברן ונספן על כל רכיביה. בתחילת פברואר 2020 אושר פסק הבוררות בבית המשפט וקיבל תוקף של פס"ד.