זכייה בפסק דין בביהמ"ש המחוזי בת"א, שחייב בעלי מניות ונושאת משרה (וכן נתבעים נוספים) בסכום כולל של למעלה מ-6.2 מיליון ₪ תוך הרמת מסך ההתאגדות והטלת אחריות אישית על נושא משרה בחברה

משרדנו ייצג בהצלחה את קבוצת אורן בזכייה בתביעה שהוגשה בביהמ"ש המחוזי בת"א, במסגרתה חויבו בעלי מניות ונושאי משרה בחברה (וכן נתבעים נוספים) בסכום כולל של למעלה מ-6.2 מיליון ₪. פסה"ד התמקד באחריותה האישית של בעלת מניות ונושאת משרה וקבע את חבותה האישית לאחר שהרים את מסך ההתאגדות והטיל עליה אחריות אישית כנושאת משרה. פסק דין זה ניתן בהמשך לפסקי דין חלקיים שניתנו בתביעה, שחייבו גם נתבעים נוספים.