זכייה בפסק דין בעתירה מנהלית נגד עיריית הרצליה, שהוגשה לאחר שהעירייה נמנעה מלתת רישיון עסק בטענה שהנכס לא תואם את היתר הבניה

משרדנו ייצג את קבוצת אורן בזכייה בפס"ד בעתירה מנהלית שהוגשה נגד עיריית הרצליה בביהמ"ש לעניינים מנהליים בתל-אביב, לאחר שהעירייה נמנעה מלתת רישיון עסק בטענה שהנכס לא תואם את היתר הבניה. ביהמ"ש כפה על עיריית הרצליה לתת בתוך 10 ימים את עמדתה בהתאם לתיקון החדש לחוק רישוי עסקים בס' 8א1(א), המאפשר לעירייה להסכים למתן רישיון עסק כאשר גם לשיטתה אין פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבנייה. עמדת העירייה המתחייבת מהמצב המשפטי נמסרה בהודעה בתוך 10 ימים, לפיה העירייה הסירה את סירובה לתת רישיון עסק בטענה שהנכס לא תואם את היתר הבנייה, ובעקבות זאת ניתן פסק הדין לטובת קבוצת אורן.