טיפול בהסכם לשת"פ אסטרטגי והשקעה של מיליוני ש"ח בין ברן אפקו מקבוצת ברן לבין קרן אלומה וקבוצת תיבר

משרדנו טיפל בהסכם שנחתם בין ברן אפקו (מקבוצת ברן) לבין קרן אלומה בעלת השליטה בקבוצת תיבר. ההסכם מסדיר שיתוף פעולה אסטרטגי על פיו ברן תעמיד לקבוצת תיבר שירותים לתשתיות תקשורת סלולרית, כולל ניהול, ייזום, תכנון, רישוי, הקמה. ההסכם גם מסדיר השקעה בקבוצת תיבר של מיליוני ש"ח שתתבצע ע"י חברה בקבוצת ברן (במסגרת גיוס בתיבר). למידע נוסף לחץ כאן, כאן או כאן.