ייצוג אורדע פרינט תעשיות בע"מ (חברה ציבורית) בהסכם לרכישת פעילות דפוס העיר העתיקה בע"מ, תמורת סך כולל של כ-13 מיליון ₪ בצירוף מע"מ, וכן תמורה עתידית המותנית במחזור הפעילות הנרכשת

ייצוג אורדע פרינט תעשיות בע"מ (חברה ציבורית) בהסכם לרכישת פעילות דפוס העיר העתיקה בע"מ, העוסקת בתחום הדפוס וכריכת ספרים בכריכה רכה וקשה (לרבות מוניטין, ציוד ומלאי), תמורת סך כולל של כ-13 מיליון ₪ בצירוף מע"מ, וכן תמורה עתידית המותנית במחזור הפעילות הנרכשת. למידע נוסף לחץ כאן.