ייצוג אמפא בהתקשרות לביצוע פעילות משותפת (בהיקף של כמיליארד ש"ח נכון לאפריל 2021) בתחום הדיור להשכרה

משרדנו ייצג בהצלחה את אמפא בע"מ בהתקשרות עם חברת יובלים לביצוע פעילות משותפת בתחום הדיור להשכרה עפ"י חוק עידוד השקעות הון. נכון לאפריל 2021, היקף הפעילות המשותפת הנ"ל עומד על כמיליארד ש"ח. לפרטים נוספים לחץ כאן.