ייצוג בהצלחה בביהמ"ש העליון בערעור של דירקטורים ובעלי שליטה בחברת ויטלגו על אישור תביעה ייצוגית נגדם, וקבלת פס"ד שאישר הסכם שפטר אותם מחבות לקיפוח בעלי מניות מהציבור

משרדנו ייצג בהצלחה בביהמ"ש העליון בערעור של דירקטורים ובעלי השליטה בחברת ויטלגו (לקוחות המשרד) על אישור תביעה ייצוגית נגדם – בעקבותיו ניתן פס"ד שאישר הסכם שפוטר אותם מכל חבות לקיפוח בעלי מניות מהציבור. למידע נוסף לחץ כאן.