ייצוג בהצלחה של בעל מניות מיעוט בחברת רובננקו בזכייה בפסק בוררות שאישר זכות שעבוד בפרויקטים בחו"ל

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת יובלים (בעלי מניות מיעוט בחברת רובננקו) בזכייה בפסק בוררות, שאישר את זכות השעבוד של חברת יובלים על פרויקטים בחו"ל ואסר על חברת רובננקו למכרם ללא הסכמת יובלים. למידע נוסף לחץ כאן וגם כאן.