ייצוג בהצלחה של קבוצת צוות המומחים בביהמ"ש המחוזי בזכייתה בפסק דין שדחה עתירה נגד זכייתה במכרז רשות שדות התעופה לאספקת עמודי תור וציוד נלווה

משרדנו ייצג בהצלחה את קבוצת צוות המומחים בביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, כשדחה בפסק דין את עתירת חברת דונטלו נגד זכיית צוות מומחים במכרז רחב היקף של רשות שדות התעופה לאספקת עמודי תור וציוד נלווה. פסק הדין אישר את זכיית קבוצת צוות המומחים במכרז.