ייצוג בהצלחה 24 תובעים בזכייה בפס"ד בביהמ"ש העליון, שאישר פסק בוררות שקבע את בטלות העסקאות למכירה לחברת דן של מניות התובעים (לקוחות המשרד)

משרדנו ייצג בהצלחה 24 תובעים שזכו בפס"ד בביהמ"ש העליון, שאישר פסק בוררות שניתן "על הסף" ואת בטלות העסקאות למכירה לדן של מניות התובעים (לקוחות המשרד). ביהמ"ש העליון קבע שבבטלות העסקאות קמה חובת השבה ועל הטוען לחריג (דן) הנטל להוכחתו.