ייצוג חברה מתחום האופטיקה בעסקה לקבלת מימון המיר למניות בהיקף של מיליוני ש"ח

משרדנו ייצג חברה מתחום האופטיקה בעסקה לקבלת מימון המיר למניות בסך של מיליוני ₪, מגופים שונים בארה"ב ובישראל.