ייצוג חברה תעשייתית בעסקה למכירת נכס נדל"ן תעשייתי בהיקף של כ-16 מיליוני ₪

משרדנו ייצג חברה תעשייתית ותיקה בעסקה למכירת נכס נדל"ן תעשייתי בהיקף של כ-16 מיליוני ₪.