ייצוג חברה תעשייתית ישראלית בעסקה בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח לרכישת שליטה בחברה תעשייתית פולנית

משרדנו ייצג חברה תעשייתית ישראלית גדולה בעסקה לרכישת שליטה בחברה תעשייתית פולנית, בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח.