ייצוג חברות מקבוצת ברן (חברה ציבורית שנסחרת בישראל) בהתקשרות בעסקת מיזוג עם כפיר גרופ קידוחים

משרדנו  ייצג בהצלחה את ברן ישראל וקל בנין – חברות מקבוצת ברן (חברה ציבורית שנסחרת בישראל) – בהתקשרות עם כפיר גרופ קידוחים בעסקת מיזוג. במסגרת עסקת המיזוג הנ"ל ועם השלמתה, תוקם חברה חדשה שתהיה בבעלות משותפת, ואשר תחזיק במלוא הון המניות של קל בנין ושל כפיר גרופ קידוחים. חברת המיזוג תפעל לביצוע פרויקטים בישראל בתחומי תשתיות זורמות (כגון מים, ביוב, נפט, גז) לרבות קידוחים, הולכת מים, שאיבת מים, מתקני התפלה, מתקני סינון וטיפול בשפכים (לרבות טיהור שפכים). למידע נוסף לחץ כאן וכאן.