ייצוג חברת אופיר טורס בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה על הטעיית לקוחות ביחס לשער הדולר

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת אופיר טורס בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה להפרת הוראות הדין ביחס לשער ההמרה המקסימלי של הדולר.