ייצוג חברת אופיר טורס בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה לאי השבת מיסי נמל בביטול עסקה

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת אופיר טורס בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה לאי השבת מיסי נמל במקרה של ביטול רכישת כרטיסי טיסה.