ייצוג חברת אורדע פרינט תעשיות בע"מ (חברה ציבורית) בהסכם לרכישת פעילות חברת גרפוליט מפעלי דפוס בע"מ

משרדנו ייצג את חברת אורדע פרינט תעשיות בע"מ (חברה ציבורית) בהסכם לרכישת פעילות חברת גרפוליט מפעלי דפוס בע"מ בתחום הדפוס. במסגרת ההסכם אורדע תרכוש את פעילות הדפוס של גרפוליט (לרבות ציוד, מלאי, מוניטין, הסכמי לקוחות והסכמי ספקים כאמור בהסכם), תמשיך את הפעילות ממפעל גרפוליט ותקלוט עובדים כאמור בהסכם. השלמת העסקה צפויה לאחר קבלת אישור צדדים שלישיים והממונה על התחרות. לפרטים נוספים לחץ כאן.