ייצוג חברת אורעד בהצלחה בדחיית בקשת מלם לסעדים זמניים שנועדו לכפות על אורעד ביצוע פרוייקט ERP ע"י מלם לאחר שאורעד ביטלה את ההסכם עימה

משרדנו ייצג את חברת אורעד מערכות הייטק בע"מ בזכייה בביהמ"ש המחוזי בת"א, שדחה בקשה של מלם לסעדים זמניים שנועדו לכפות על אורעד ביצוע פרוייקט ERP ע"י מלם. בקשת מלם (שנדחתה) הוגשה לאחר שאורעד ביטלה הסכם לביצוע ואספקה ע"י מלם של פרוייקט ERP מבוסס אורקל (Oracle) בשל הפרות מלם. ביהמ"ש המחוזי קיבל את עמדת אורעד ודחה את בקשת מלם לחייב את אורעד להמשיך את ביצוע הפרוייקט באמצעות מלם, וכן דחה את בקשת מלם למנוע מאורעד לבצע את הפרוייקט באמצעות ספק חלופי.