ייצוג חברת אורעד בזכייה בפסק בוררות נגד מלם שקבע שמלם הפרה הסכם לביצוע פרוייקט ERP

משרדנו ייצג את חברת אורעד מערכות הייטק בע"מ בזכייה בפסק בוררות שניתן ע"י כב' השופט (בדימ.) דן ביין. בקבלו את טענות אורעד, פסק הבוררות קבע בין היתר כי מלם היא שהפרה את התחייבויותיה לבצע ולספק לאורעד פרוייקט ERP מבוסס אורקל (Oracle), כי בשל כך ביטול ההסכם ע"י אורעד נעשה כדין, וכי אורעד לא חזרה בה מביטול ההסכם.