ייצוג חברת אורעד בזכייתה בפס"ד מחוזי שאישר את פסקי הבוררות שניתנו לטובתה נגד מלם ודחה את בקשת מלם לבטלם ולערער עליהם

בהמשך לזכייה בפסקי הבוררות שניתנו ב-14.8.2013 וב-8.9.2016, שקבעו כי מלם הפרה הסכם לביצוע פרוייקט ERP וחייבו אותה בפיצויים מהותיים (למידע נוסף על פסקי הבוררות הנ"ל לחץ כאן) – משרדנו ייצג את חברת אורעד מערכות הייטק בע"מ בזכייה בפס"ד מחוזי שאישר את פסקי הבוררות הנ"ל. פסה"ד הנ"ל דחה את בקשת רשות הערעור של מלם על פסקי הבוררות הנ"ל ואת בקשתה לבטלם. בין היתר, פסה"ד המחוזי דחה את טענת מלם כאילו הבורר התעלם מחו"ד המומחה שמונה בבוררות, כאילו נפלה בפסק הבוררות טעות ביישום הדין, כאילו פסק הבוררות לא מנומק, כאילו מלם קופחה וכאילו נפגעה זכותה להצגת ראיות. למידע נוסף לחץ כאן.