ייצוג חברת אחדות אחווה בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה להפרת הוראות תקן ברישום ערך קלורי למוצרים

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת אחדות אחווה בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה, בטענה להפרת הוראות תקן ברישום ערך קלורי על מוצרי חלוה של החברה.