ייצוג חברת טלטוס בע"מ בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה להפרת הוראות חוק הגנת הצרכן בכך שכאילו לא פירטה את שיעור הריבית השנתית בעסקה בתשלומים

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת טלטוס בע"מ, בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה, בטענה (שסולקה) להפרת הוראות חוק הגנת הצרכן בכך שכאילו לא פירטה את שיעור הריבית השנתית בעסקה בתשלומים.