ייצוג חברת לב-ים שיווק דגים בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה לחיוב בניגוד לדין של רכיב אגרה וטרינרית

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת לב-ים שיווק דגים בע"מ, בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה (שסולקה) לחיוב בניגוד לדין של רכיב של אגרה וטרינרית.