ייצוג חברת לב שאני יזמות בע"מ (מקבוצת לוינגר) בעסקה למכירת מניותיה בחברת אימון גופני ושיקום 2007 בע"מ

משרדנו ייצג את חברת לב שאני יזמות בע"מ – חברה בת של לוינגר אחזקות והשקעות 2001 בע"מ – בעיסקה למכירת מניותיה בחברת אימון גופני ושיקום 2007 בע"מ.