ייצוג חברת נונומימי הרצליה בע"מ בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה לאי קיום הוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת נונומימי הרצליה בע"מ, בסילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה (שסולקה) לאי קיום הוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983.