ייצוג חברת ניקיון מהגדולות בתחומה, בהתקשרות בעסקה למכירת מניותיה, בהיקף כולל של כ-20 מיליון ₪

משרדנו ייצג חברת ניקיון, מהגדולות בתחומה, בהתקשרות בעסקה למכירת מניותיה, בהיקף כולל של כ-20 מיליון ₪.