ייצוג חברת עיניים בהסכם למכירת 51% מעיניים לחברה הציבורית דנאל תמורת סך כולל של כ-75 מיליון ש"ח

משרדנו ייצג את חברת עיניים המרכז הרפואי להסרת משקפיים ובעלי השליטה בה (ד"ר שמואל לוינגר וד"ר רונית לוינגר), בהסכם למכירת 51% מעיניים לחברה הציבורית דנאל (באמצעות מכירת מניות לוינגר והקצאת מניות ע"י עיניים), תמורת סך כולל של כ- 75 מיליון ₪. במסגרת העסקה ימשיכו ד"ר שמואל לוינגר וד"ר רונית לוינגר לנהל את עיניים. השלמת העסקה צפויה בחודשים הקרובים בכפוף לקבלת אישורים מהממונה על התחרות, רשויות המס וצדדים נוספים להליך רה-ארגון בחברה. למידע נוסף לחץ כאן, כאן וגם כאן.