ייצוג מספר חברות קבלניות גדולות בהסכמים בהיקף של מאות מיליוני ש"ח לביצוע עבודות מורכבות בפרויקטים להקמת 2 תחנת כוח בישראל

משרדנו ייצג חברות קבלניות גדולות בהסכמים לביצוע עבודות מורכבות ב-2 פרויקטים להקמת תחנות כוח (המונעות בגז טבעי) בישראל, בהיקף של מאות מיליוני ש"ח.