ייצוג קרן אלומה ברכישת שליטה משותפת בחברת אסקו

משרדנו ייצג בהצלחה את קרן ההשקעות בתשתיות אלומה בעסקה בהיקף של כ-42 מיליוני ₪. במסגרת העסקה תבוצע רכישה בשלבים של כ-40% מהון המניות של אסקו ישראל – שירותי חשמל בע"מ ("אסקו"), בהסכם שליטה משותפת עם מנכ"ל ומייסד החברה. אסקו היא חברה יזמית שעוסקת בתכנון, ביצוע ומימון פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, אסקו עוסקת בייצור חשמל סולארי, בחלוקה ובהספקת חשמל. לפרטים נוספים לחץ כאן או כאן.