משרדנו טיפל בהצלחה בזכייה של לקוח בביהמ"ש העליון בפסק דין שקבע שחברת השילוח DHL מימשה אופציה להארכת שכירות משרדיה והפרה את הסכם השכירות כשנטשה אותם במהלך תקופת השכירות.

משרדנו טיפל בהצלחה בזכייה של לקוח בביהמ"ש העליון (ולפני כן בביהמ"ש המחוזי) בפסק דין שקבע שחברת השילוח DHL מימשה אופציה להארכת שכירות משרדיה והפרה את הסכם השכירות כשנטשה אותם במהלך תקופת השכירות.