משרדנו טיפל בהצלחה בזכיית קיבוץ עין חרוד בפס"ד שדחה את תביעת חברת הביטוח מנורה ואת טענתה לתרמית בהתקשרות בפוליסות ביטוח חיים

משרדנו ייצג בהצלחה את קיבוץ עין חרוד, בזכייתו בפס"ד בביהמ"ש המחוזי ת"א, שדחה את תביעת חברת הביטוח מנורה ואת טענתה לתרמית בהתקשרות בפוליסות ביטוח חיים. למידע נוסף לחץ כאן.